top of page

Ön İnceleme ve Maden Arama Projesi

FQAC7130.JPG

Müracaat Sonrası Gerekli Belgeler

Müracaat için föyde belirtilen son günden bir hafta öncesine kadar tamamlamanız gereken evraklar şunlardır;

 

Gerçek Kişiler;

1 Vekaletname (asıl)

2 İmza Beyannamesi (noter onaylı)

3 Arama Ruhsat bedeli

4 6183 sk 22/a Göre Borcu Bulunmadığına Dair yazı

5 Mali yeterlilik belgeleri (Banka Bakiye yazısı ve/veya Banka referans Mektubu)

6 Taraflar arasında imzalanacak YTK sözleşmesi

 

Tüzel Kişiler;

1 Güncel şirket ana sözleşmesini, sermayeyi, yönetim kurulunu ve şirketin ortaklarının pay oranlarını içeren Ticaret Sicil Müdürlüğünden onaylı Ticaret Sicil Gazetesi örneği,

2 Vergi levhası

3 Şirketi temsil ve ilzama yetkili kişilerin onaylı imza sirküleri (Şirket İmza Sirküsü)

4 Ticaret Sicil Tasdiknamesi

5 Arama Ruhsat Bedeli

6 Mali yeterlilik belgeleri (Banka Bakiye yazısı ve/veya Banka referans Mektubu (%70) ve Sermayeyi gösterir ticaret sicil gazetesi (%30))

7 Taraflar arasında imzalanacak YTK sözleşmesi

8 6183 sk 22/a Göre Borcu Bulunmadığına Dair yazı

Ayrıca yukarıdaki evrakları hazırlarken dikkat edilmesi gereken genel hususlar şunlardır;

 

1. 6183 sk 22/a kapsamında vergi dairesinden alınmış borcunun bulunmadığına dair yazı ( Son 15 gün içerisinde alınmış olmalıdır.)

2. Güncel şirket ana sözleşmesini, sermayeyi, yönetim kurulunu ve şirketin ortaklarının pay oranlarını içeren Ticaret Sicil Müdürlüğünden onaylı Ticaret Sicil Gazeteleri (1er adet) ( Son 15 gün içerisinde alınmış olmalı )

3. Ticaret Sicil Müdürlüğünden Alınacak Ticaret Sicil Tasdiknamesi ( Son 15 gün içerisinde alınmış olmalı )

4. İmza Beyannamelerinin ve/veya İmza Sirkülerinin Noter onaylı olması gerekmektedir.

5. Arama Ruhsat Bedeli Ruhsat Grubu ve ruhsat alanına göre belirlenecek olup müracaat föyünde yer almaktadır. (Vakıfbank/Halkbank/Ziraat Bankası/Ziraat Katılım Bankası yoluyla şubeden ve/veya internet bankacılığından Kurum ödemeleri/muhasebat-edevlet ödemeleri/vergi numarası ve/veya tahakkuk numarası/işlem açıklaması)

6. Ön İnceleme Raporu ve Maden Arama Projesi bedeli

7. Mali yeterlilik belgeleri,

 

2-b grubu ruhsat için 390.000 TL

4. Grup ruhsatlar için 780.000 TL dir

1. Tüzel Kişilerde mali yeterlilik tutarınızın %30 ‘u şirket sermayesinden karşılanacaktır. Mevcut Şirket sermayesinin yetmemesi halinde sermaye artırımı yapılması gerekmektedir. Ruhsat aşamalarının da düşünülerek tutarın yüksek tutulması önem arz etmektedir.

 

2. Yine Tüzel kişilerde mali yeterlilik tutarınızın %70 ‘i Banka Bakiye yazısı ve/veya Banka referans Mektubu olarak alınması gerekmektedir. Daha önceden (Geçmiş 6 (altı) ay içerisinde alınmış) almış olduğunuz hesap numaralarından alınması haline daha önce alınan tutara eklenerek alınması, mümkün değil ise yeni hesap numarasından alınması gerekmektedir.

 

3. Gerçek kişilerde mali yeterlilik tutarınızın %100 ‘ü Banka Bakiye yazısı ve/veya Banka referans Mektubu olarak alınması gerekmektedir. Daha önceden (Geçmiş 6 (altı) ay içerisinde alınmış) almış olduğunuz hesap numaralarından alınması haline daha önce alınan tutara eklenerek alınması, mümkün değil ise yeni hesap numarasından alınması gerekmektedir.

 

4. Banka referans yazısının Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na hitaben ve mutalaka evrak numaralı olması, firma vergi numarası, iban numarası eğer döviz hesabı ise o güne ait kur fiyatı ve TL cinsinden toplam tutar mutlaka yazılmalıdır. Almış olduğunuz banka bakiye yazısına imza atan banka personeline ait imza sirküleri fotokopilerinin de mutlaka alınması gerekmektedir.

bottom of page